Dự án được thiết kế hiện đại theo phong cách nước ngoài.